Šest let bez starostí s počítači Barbone

Nadstandardní záruka na skladové počítače Barbone

Počítače Barbone – šest let bez starostí

Našim produktům věříme. Proto na všechny nekonfigurovatelné modely Barbone poskytujeme nadstandardní záruční dobu 3 roky. Ke každé sestavě dále navíc získáte 3 roky záruky na servisní práce. Během tohoto období Vám nebude v případě poruchy účtována práce technika, ale pouze cena náhradních dílů. Je třeba mít na paměti, že po dvou letech bude cena komponent podstatně nižší a cena práce naopak pravděpodobně vzroste. Ušetříte tak oproti klasické pozáruční záruce odhadem až 80 % z ceny opravy. Navíc, pokud se rozhodnete v tomto období rozšířit operační paměť nebo upgradovat jiné komponenty, stačí si je zakoupit a v servisu Vám je zdarma a odborně nainstalujeme. Bezplatná je také diagnostika v případě technických problémů.

Jak postupovat v případě reklamace?

Právo uplatnit záruční opravu máte vždy u svého prodejce nebo přes formulář Servisní a reklamační služby. Než se obrátíte na naše servisní středisko, doporučujeme nejprve konzultovat problém s Vaším prodejcem, který Vám jej případně může pomoci vyřešit. Reklamované zboží můžete sami doručit na naše pobočky nebo jej zdarma odvezeme. Průběh servisního procesu si lze kdykoli zkontrolovat online ve vašem účtu.

Pro řádné a bezproblémové uplatnění záruky je nutné:

 • Před zasláním do servisu výrobek zabalit do vhodného obalu (nejlépe původní), v úplném stavu včetně příruček, CD/DVD disku, kabelů atd., tak aby během přepravy nemohlo dojít k poškození.
 • Před zasláním/předáním výrobku do záručního servisu provést zálohu obsahu všech datových médií, za případnou ztrátu a poškození dat nenese servis odpovědnost.
 • Vždy k výrobku přidat protokol s podrobným popisem vady, uvedením časové četnosti, a kontaktních údajů (telefon, e-mail atd.).

Na co se vztahuje záruční oprava?

Výrobce počítače poskytuje spotřebiteli záruku na jakost výrobku a právo na bezplatné odstranění vad, které se vyskytnou během záruční doby při dodržení níže uvedených podmínek. Tento záruční list je platný pouze řádně vyplněný (výrobní číslo, seznam konfigurace, datum výroby, datum prodeje, prodejce). Výrobce na sebe nebere odpovědnost za možné ztráty zisků, zakázek, času a jim podobných ztrát, které vznikly na základě poruchy výrobku. Závazky výrobce jsou limitovány pouze náklady na řádné odstranění vady.

Záruku nelze uplatnit a záruka nepokrývá ztráty a škody vzniklé následkem:

 • Nesprávného používání, špatnou a neodbornou obsluhou (instalací), případně použití výrobku k jinému účelu než k jakému je určen, a to v rozporu s technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v ČR.
 • Škody způsobené mechanickým poškozením, ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo telefonní síti, nehodou, nesprávnou manipulací s výrobkem a dopravní škody, včetně škod při dopravě do/z servisu v nevhodném obalu.
 • Pokud chybí nebo došlo k poškození identifi kačního štítku (známka kvality) výrobku nebo jednotlivých dílů, případně pokud nebudou souhlasit výrobní čísla dílů s výrobními čísly uvedenými v tomto záručním listu.
 • Použitím nesprávného programového vybavení, například škody způsobené počítačovými viry.

Délka záruky – záruční doba

Záruční doba počíná běžet od data Vašeho převzetí výrobku od prodejce. Záruční doba se v případech, kdy Vám vada výrobku znemožnila jeho užívání, prodlužuje o dobu, kdy jste uplatnili nárok na záruční opravu u prodejce nebo v servise, až do dne určeného k převzetí opraveného výrobku. Prodejce nebo Servis Vám vydá doklad o tom, kdy jste své právo na záruční opravu uplatnili, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Doba záruční opravy

Doba opravy výrobku je maximálně 30 dnů. Pokud to povaha vady umožňuje, například nejedná-li se o časově závislou vadu, je běžná doba opravy výrobku 48 hodin. Servis si vyhrazuje právo skutečného uznání reklamace do 36 hodin od převzetí v servise, kdy je výrobek v komisi přebírán. Případné nesrovnalosti (mechanické poškození, neúplnost atd.) nahlásí servise v této době a vyzve Vás k nápravě.

Servisní pohotovost

Bydlíte v Olomouci nebo okolí? Máte problém s tiskárnou? Potřebujete nainstalovat operační systém nebo nakonfigurovat domácí síť? Potom můžete využít služby servisního výjezdu. Nezáleží přitom, zda je dané zařízení zakoupeno u nás nebo jiného prodejce, zda je nové nebo starší. Podrobné informace o této službě najdete na stránkách Servisní pohotovosti.


0

Nákupní košík

 
 
 
 
 
­

 
Porovnáváte 0 Zobrazit Smazat vše

  Přihlaste se

   
  ­
  Nemáte ještě účet? Zaregistrujte se | Zapomněli jste heslo?