Predator Outdoor Repelent Impregnace 400ml
Objednací kód: 9901664 Part No.: 8595117103369 Základní cena: 206 Kč
 
 
 
 
 

Predator Outdoor Repelent Impregnace 400ml

 
 
 
 
Insekticidní, voděodolný repelent určený pro oblasti s vysokým zamořením nebezpečného hmyzu.Určen k impregnaci oděvů, obuvi, stanů, moskytiér ale i k přímé aplikaci na vyskytující se hmyz.
Zjistit dostupnost na prodejnách
­ 259,- Kč 
Cena nyní: 249,- Kč 

206 Kč bez DPH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •  
 

Podrobnosti

 
 
 

Predator Outdoor Repelent Impregnace 400ml

Insekticidní, voděodolný repelent určený pro oblasti s vysokým zamořením nebezpečného hmyzu.Určen k impregnaci oděvů, obuvi, stanů, moskytiér ale i k přímé aplikaci na vyskytující se hmyz.

Predator Outdoor je insekticidní, voděodolný repelent určený pro oblasti s vysokým zamořením nebezpečného hmyzu.Určen k impregnaci oděvů, obuvi, stanů, moskytiér ale i k přímé aplikaci na vyskytující se hmyz.

Repelent na oděv určen pro extrémní oblasti se zvýšeným nebezpečím napadení nebezpečného hmyzu, kde hrozí přenos nákazy viru ZIKA, žluté zimnice, horečky Dengee, malárie, West Nile viru, tahyně, Lymeské borelie, klíšťové encefalitidy apd.

Testován Státním zdravotním ústavem Praha, lesníky, cestovateli, laboratorně a terénně na komáry Aedes aegypti, komáry přenášejícími virus Zika.

Nespoléhejte, že v destinacích s možným přenosem nebezpečných nákaz koupíte kvalitní repelent. Většinou se setkáte s repelenty s přírodním výtažkem, který Vás stěží ochrání 15 minut. Tyto repelenty jsou sice na přírodní bázi a jsou šetrné k pokožce, uvědomte si ale, že tady již riskujete vlastní zdraví a život.

Klíčové vlastnosti Predator Outdoor impregnační repelent:

 • Účinná látka: DEET 25%, Permethrin 0,5%, Geraniol 1%, Water resist aditiv.
 • Díky dokonalému roztoku a 360° ventilu umožňuje 100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze.
 • Maxximálně silný, maxximálně účinný proti klíšťatům a všem druhům komárů ve všech zeměpisných oblastech.
 • Poskytuje ochranu až jeden měsíc po důkladném ošetření povrchu textilie.
 • Nesnižuje propustnost vodních par, proto je vhodný i na látky typu Gore Tex, Sympatex apod.

Použití Predator Outdoor Impregnace:

 • Před použitím důkladně potřeste – aplikujte na suchý a čistý povrch ze vzdálenosti 20 – 30 cm.
 • Po odeznění účinnosti aplikaci opakujte.
 • Aplikaci provádějte na oděv, obuv, stany , spací vaky, moskytiery, závěsy, záclony, dětské kočárky apd.
 • Přípravek může poškodit některé materiály z umělých hmot. Před použitím vyzkoušejte, zda danou látku nepoškozuje!

Upozornění k Predator Outdoor:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje PERMETHRIN. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad ve schválené sběrně odpadů. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na dně nádoby.

Složení Predator Outdoor:

Účinná látka: N,N-Diethyl-3-methylbenzamid (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 249 g/kg, Permethrin(CAS:52645-53-1,ES:258-067-9)5g/kg,Eucalyptus citriodora oil(CAS:1245629-80-4) 1g/kg. Obsahuje:butylacetát,benzinová frakce, (hnací plyn) propan, butan.

Karton 12ks


 
 
 
 

Zařazení

 
 
 
 
 
 
 

Zákaznické dotazy & odpovědi

 
 

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky

 

Přidat nové téma

povinná položka

 
 
 
 

Zaslat info

 
 
 
 
 
 
 
 

Záruka

 
 
 

 
 
 
 
 
 

0
 
 
 
 
 
­

 
Webové stránky používají k personalizaci reklam a služeb soubory cookies. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací.   Nastavení Rozumím
Black Friday
Black Friday
Porovnáváte 0 Zobrazit Smazat vše

  Přihlaste se

   
  ­